top of page

Leievilkår sykkel

  1. Du har ingen rett til erstatning fra Skimore Drammen ved skader du påfører deg selv eller andre ved utforsykling i våre løyper.

  2. ​Det er påbudt med helhjelm i hele anlegget. ​

  3. ​Leien er personlig og skal ikke benyttes av andre enn leietaker.​

  4. ​Som ansvarlig syklist er du forpliktet til å begrense fart etter vær og føre, øvrige syklister og løypeforhold. Alle løyper skal besiktiges i rolig tempo slik at eventuelle endringer i løypene fra den ene dagen til den andre oppfattes og tas hensyn til.

  5. Ved grov uaktsomhet står leietaker ansvarlig for ødelagte deler på sykkelen.

  6. Dersom sykkel eller annet utstyr leveres ikke leveres tilbake innenfor våre åpningstider må en avgift påregnes. Dette tilsvarer prisen på halvdagsleie.

  7. Sykkelen skal leveres tilbake ferdig vasket. Dette utføres ved vaskeplassen. 

  8. Alle sikkerhetsregler i bikeparken skal følges. Eventuelle brudd på regler eller uaktsomhet kan føre til bortvisning uten rett til refusjon av noe slag eller bot på kr 1000,- ved grov uaktsomhet.

  9. ​Alle utleieprodukter skal leveres tilbake personlig av leietaker.

  10. Ved eventuelle uhell eller personskade ring +47 455 00 545 for assistanse.  

BACK_TO_TOP.png
bottom of page